Обратно

РЕПЕРТОАР

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ „ЗАРЯ”ЗА ЛИЧНИ ФИРМЕНИ И ДРУГИ ТЪРЖЕСТВА

 

 

Вариант 1

1. Танц „Стамена”

2. Танц „Конче”

3.  Игра с гостите на тържеството – танцувайки на тракийска ръченица или стил по избор.

4. Танц „Стар шопски”

5. Хоро с гостите на тържеството.

Продължителност 20 – 25 минути

 

 

Вариант 2

1. Танц „Стамена”

2. Танц „Конче”

3.  Игра с гостите на тържеството – танцувайки на тракийска ръченица или стил по избор.

4. Танц „Тракийски танц”

5. Танц „Шопски танц”

6. Хоро с гостите на тържеството.

Продължителност 30 – 40 минути

 

 

Вариант 3

1. Танц „Тъпани”

2. Танц „Овчар и девойка”

3.  Игра с гостите на тържеството – танцувайки на тракийска ръченица или стил по избор.

4. Танц „Тракийски танц”

5. Танц „Пирински танц”

6. Хоро с гостите на тържеството.

Продължителност 30 – 40 минути

 

 

Вариант 4 програма танци на народите

1. Танц „Молитва”

2. Танц „Гръцки танц”

3.  Игра с гостите на тържеството – танцувайки на тракийска ръченица или стил по избор.

4. Танц „Руско-цигански танц”

5. Хоро с гостите на тържеството.

Продължителност 30 – 40 минути

 

 

За всяко лично, семейно, фирмено и др. тържество може да се разработи и предложи вариантна програма, която да включва танци от репертоара на формацията, по желание на клиентите.

Хонорарът за участие е по договореност.

 

 

 

Всяко тържество може и без нас, но с нас е по-весело.

Не се бавете, а бързо, бързо ни потърсете.

 

 

 

Обратно